Takmontert anlegg med 891 solcellepaneler - Piteå, Sverige

I skarp konkurranse med svenske tilbydere av solenergianlegg fikk Solbes AS oppdraget med å montere et 236 kWp stort solcelleanlegg for PiteEnergi AB.
Anlegget er sammensatt av multikrystallinske moduler produsert i Sverige montert på 8 ulike industritak. Maksimal energi leveres for hver solcellemodul gjennom modulspesifikk MPPT. Dette gjør at ulike forhold på takene ikke hindrer maksimal energiproduksjon for andre moduler i den samme strengen.

Anlegget ble overlevert til kunde 1. desember 2014

Les mer om prosjektet og se bilder i Piteå-Tidningen eller se video fra SVT.

Takintegrert solcelleanlegg - Living Lab, NTNU, Trondheim

 Solbes fullførte høsten 2014 installasjonen av et solcelleanlegg integrert i taket på NTNU's nye og
innovative bygning "Living Lab".
Anlegget er integrert i taket og utgjør dermed den ytre taktekkingen for taket samtidig som det leverer elektrisitet. Det er altså et tak som betaler tilbake investeringen i motsetning til "vanlige" tak.

Living Lab er bygget av NTNU og ZEB og er et multifunksjonelt og eksperimentelt bygningsprosjekt.

Se gjerne videoreportasje fra Adressa.no
Nytt anlegg i Longyearbyen for LNS Spitsbergen

Etter et års drift av det første anlegget nettintegrerte anlegget i Longyearbyen valgte LNS Spitsbergen solelektrisitet også på sin nyeste boligblokk på Elvesletta.

Dette etter at det første anlegget leverte betydelig mer energi enn estimert gjennom 2014. Les mer om dette i Svalbardposten
Store Norske Spitsbergen Grubekompani, Sveagruva

 Utredning av anvendelse av solenergi på Svalbard for gruvedrift i hybrid med andre kraftkilder. Installasjon av pilotanlegg for uttesting av solcelleteknologi i Sveagruva.
2-akset tracking i Piteå, Sverige

 Banebrytende prosjekt med solfølgeranlegg. Eksepsjonelt energiutbytte i europeisk sammenheng.
Svalbard, takmonterte systemer for LNS Spitsbergen

 Solcelleanlegg montert på taket til ny boligblokk i Longyearbyen på Svalbard. Det første anlegget som leverer fornybar energi på nettet i hybrid med kullkraftverket i Longyearbyen.