Basert på dine innspill og våre forundersøkelser setter vi sammen forslag til solenergianlegg i prosjekteringsfasen. Dette ledsages av gode komponentbeskrivelser med krav til bygg og infrastruktur.

Du får også unike data for ytelsen til anlegget ved at vi simulerer systemet med anerkjent vitenskapelig programvare.

Dette gir et beslutningsgrunnlag før innkjøp der alle kostnader og forventet energiproduksjon er kjent. I sum gir dette hva din egen solenergi reelt koster for hver kWh de neste 20 - 30 årene.

Vi bruker bransjeledende programvare PVSYST for våre solfaglige simuleringer ifm prosjektering. Vi gjør selfølgelig og alle nødvendige analyser, og leverer med bl.a. sluttrapport på mekanisk analyse på vind- og snøbelastning på våre systemer basert på Norsk Standard.