De siste årene har vært domintert av kontinuerlig nedadgående priser på komponenter til solenergianlegg. Som systemleverandør er dette noe vi drar full nytte av og bringer videre til deg som kunde. Vi samarbeider med store europeiske grossister som til en hver tid har de beste prisene framforhandlet hos produsentene.

Vi er dedikert til å levere kvalitetsprodukter og holder oss til komponenter fra kjente produsenter. Innenfor disse rammene har vi samtidig fleksibilitet nok til å velge det som er beste løsning for deg som kunde.

Vi samarbeider med din lokale elektroentreprenør. Dette gir deg en svært god kombinasjon av høy solfaglig kompetanse og trygghet gjennom lokal tilhørighet. Faktisk tar din lokale elektroentreprenør inntil hele installasjonen hvis vi har tatt nødvendig opplæring og prosjektet tillater dette. Dette er med på å ytterligere redusere kostnader og skaper lokal aktivitet og sysselsetting. Har vi ikke allerede har på plass en samarbeidsavtale med elektroentreprenøren får vi dette på plass for denne og fremtidige leveranser i området.

Vi følger minimum nasjonale krav, standarder og retningslinjer som bl.a. NS3420, NEK400 (da spesielt -7-712) og REN0340. Men siden disse fremdeles er noe mangelfulle mhp kraft fra solceller følger vi for din trygghet også bl.a EN 50438 og IEC 62446.
Innfesting tilpasset takkonstruksjon
Innfesting tilpasset takkonstruksjon
Montering av solcelleanlegg på tak
Montering av solcelleanlegg på tak
Kontroll av oppkobling
Kontroll av oppkobling
Grunnen avgjør innfesting i grunn
Grunnen avgjør innfesting i grunn
Bakkemontasje
Bakkemontasje
Montering av solcellepanel på stativ
Montering av solcellepanel på stativ