Solbes optimaliserer solenergianlegget for deg slik at energiutbyttet i forhold til investeringen blir best mulig. Dette gjør vi gjennom å bruke nøyaktige beregningsverktøy, detaljerte geografiske data og reelle meteorologiske data.

Vi har et sterkt fokus på å tilpasse systemet til nordlige forhold og har gjennom dette lykkes med å levere anlegg som viser eksepsjonelt høyt utbytte av solenergi.
Eksempel på beregnet solbane ved lokalisering av solcelleanlegg. Bildet spenner over 360 grader og viser solas posisjon gjennom døgnet for ulike årstider. Her er vi langt nord, så sola er over horisonten hele døgnet midt på sommeren!