Vi installerer stadig flere solcellesystemer fordi det er lønnsomt for våre kunder. Prisen på elektrisitet fra systemet kan i mange tilfeller nesten direkte konkurrere med det du allerede betaler. Legger du og til bl.a støtteordninger, høyere etterspørsel etter klimavennlige bygg, god PR gjennom grønn profilering, så lønner investeringen seg. Vi leverer direkte fra Tyskland og minimerer da antall mellomledd. Dette gjør at vi leverer til markedets beste priser.

Vi har et svært nært samarbeid med Northern Research Institute (NORUT) sitt sollaboratorium. Dette sikrer at vi til enhvert tid har den mest oppdaterte kunnskapen om solenergi i nordlige områder som er å oppdrive.

Vi samarbeider med din lokale elektroentreprenør. Dette gir deg en svært god kombinasjon av høy solfaglig kompetanse og trygghet gjennom lokal tilhørighet.

Vi følger minimum nasjonale krav, standarder og retningslinjer som bl.a. NS3420, NEK400 (da spesielt -7-712) og REN0340. Men siden disse fremdeles er noe mangelfulle mhp kraft fra solceller følger vi for din trygghet også bl.a EN 50438 og IEC 62446.


Du er velkommen til å kontakte oss uansett hvor du er i prosessen, vi kan ta hånd om hele eller deler av prosjektet.

Noe få elementer fra hver fase er gjengitt under.