Daglig leder
Eirik O. Lockertsen
952 34 626


Siv.Ing/MSc innen Energi og miljø med fordypning i solcellesystemer på nordlige områder, ved NTNU.

Bachelor Marin bedriftsledelse med spesialisering innen forretningsutvikling, ved UiT.Teknolog/CTO
Øystein Kleven
958 82 008


Jobbet med solcelleteknologi siden 2004, med spesielt fokus på solcellesystemer siden 2007. Jobber i dag også som seniorforsker på NORUT innen solkraft på nordlige breddegrader.

Siv.Ing/MSc innen Fysikk og matematikk med fordypning Teknisk fysikk, ved NTNU.
Senior prosjektingeniør
Espen Johannessen
950 54 969


Jobbet med ledelse av solcelleproduksjon i fire år.

Jobbet med ledelse av prosessoptimalisering, teknologiverifikasjon og teknologiindustrialisering, samt etablering av systemer for prosesskontroll og kvalitetskontroll innen solenergi.

Cand.Scient innen fysikalsk kjemi, ved UiO

Jobber i dag også som førstelektor innen prosessteknologi, ved Høgskolen i Narvik.Styreleder
Leif-Gunnar HansenAdministrerende direktør i Forskningsparken i Narvik


Styremedlem
Bård Andreassen13 års erfaring fra solkraftbransjen med både oppbygning av ny virksomhet, prosjektledelse og byggledelse