Basert på svært høy kompetanse innen solcellesystemer har vi fra Bergen i sør til Svalbard i nord, siden 2011, tilbudt

Forundersøkelse - Prosjektering - Leveranse - Installering - Evaluering

av solcellesystemer spesielt egnet for nordlige breddegrader. Som en totalløsning eller enkeltelementer.

Systemet i bakgrunnen er fra vårt 236 kWp system i Piteå, Sverige. Noen få mil fra polarsirkelen. Foto: Airview Media.
(Er du på mobil eller tablet, se under "Referanser" for bilde)